Koostamine ja komplekteerimine

Lisaks erinevate detalide ja mehaanika komponentide valmistamisele pakume oma
klientidele ka sõlmede, osakoostude, moodulite ja kergkonstruktsioonide valmistamist.
Oleme suutelised komplekteerima kõik ostukomponendid ja lisatarvikud vastavalt kliendi nõudmistele.
Usaldusväärsete tarnijate abiga oleme suutelised tagama lõpptoote kvaliteedi ja püsima tarnegraafikus.